Gunshot Run - Action Shooter

Gunshot Run - Action Shooter

Hành động | SayGames Ltd

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 27 tháng 11, 2021

Play Gunshot Run on PC

Dive into a good old action movie atmosphere, be sure to move quickly and check the grounds as you go: those enemies can get you anytime. Thanks to a great range of shiny guns, rifles, pistols, SMGs, and what's more, you'll definitely be out of reach!
Rescue the hostages by shooting down the pursuers around. Be careful not to miss your target, though - keep them victims alive.
Want to make a nice boom? Then aim to the explosives, extinguishers, and utility pipes - those will knock down a whole bunch of bad guys with a single bang.
As you progress in levels clearing all the mess those adversaries left behind, new opportunities open before your eyes: powerful weapons and greatest characters and outfits - you'll be surprised!
Be as fast as a bullet and make those guys bite the dust on your track!

Chơi Gunshot Run - Action Shooter trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Gunshot Run - Action Shooter trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Gunshot Run - Action Shooter trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Gunshot Run - Action Shooter

  • Nhấn vào icon Gunshot Run - Action Shooter tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video