Wacky Run

Wacky Run

Action | VOODOO

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 29 tháng 3, 2021

Tính năng trò chơi

Welcome to Wacky Run, the ultimate obstacle race in 3D! Challenge other players in hundreds of insane levels!

LEARN to play in 1 second!
DISCOVER new levels every week!

Ít lại Xem thêm

Chơi Wacky Run trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Wacky Run trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Wacky Run trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Wacky Run

  • Nhấn vào icon Wacky Run tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt