Solving It

Solving It

Casual | HunDong Studio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 17 tháng 12, 2020

Tính năng trò chơi

Turn into a master puzzle solver, embark on a journey to solve puzzles and help people.

Burn your brain cells to observe, judge, and inference. Can you solve all the puzzles smoothly and complete the commission?


Exquisite hand-drawn diagrams,ingenious puzzles, and heartwarming stories are waiting for you to experience!

Confident that you're smart enough to solve all your problems? Download the play now!

Ít lại Xem thêm

Chơi Solving It trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Solving It trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Solving It trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Solving It

  • Nhấn vào icon Solving It tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt