Fairy Makeover 3D

Fairy Makeover 3D

Thông thường | Hello Games Technology Co.,Ltd

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 14 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

Fairies with fluffy hair and flashing big eyes who come from the magical world, now are exclusive to you.
"Fairy Dress" is a girl dress-up training game with enormous exquisite costumes for you to dress the fairy up,moreover,you can change the makeup, hairstyle, clothes and hats, each part can be freely matched to your one and only fairy. You can also collect traditional costumes from various countries and feel different exotic customs. Come and start a new journey with your unique fairy.

Game features:
1. Combine fresh and lovely painting style with simple gameplay,you can creat a perfect match at any time
2. With a variety of colors, prints, and decorations you are able to be your own designer for your faires in this app

Ít lại Xem thêm

Chơi Fairy Makeover 3D trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Fairy Makeover 3D trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Fairy Makeover 3D trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Fairy Makeover 3D

  • Nhấn vào icon Fairy Makeover 3D tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt