Infinite Heroes

Infinite Heroes

Role Playing | 博文

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 28 tháng 10, 2020

Tính năng trò chơi

The latest strategic Idle RPG mobile game collects a lot of heros from six races. With easy fingers clicking, you can defeat powerful enemies.

##Game Features##

√Easy and effort-saving, idling:
-Afraid of being too tired? Don't worry, your hero will still fight for you after you are offline!

√ Free Daily Rewards:
- Earn free diamonds and coins daily! The more you play, the more rewards you earn!

√Six races, various heros:
-Many heroes from six races and many professions, waiting for your call at any time!

√Strategic fighting, free combination:
-Flexibly change the lineup and hero position, set up teams with different strategies to help your team win!

√Various playing ways, rich rewards:
-You can experience various systematic playing ways including Endless Labyrinth, Nightmare Tower, and Trial of Courage etc.

Ít lại Xem thêm

Chơi Infinite Heroes trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Infinite Heroes trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Infinite Heroes trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Infinite Heroes

  • Nhấn vào icon Infinite Heroes tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt