Rocket Car Ball

Rocket Car Ball

Thể thao | Words Mobile

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 14 tháng 11, 2019

Tính năng trò chơi

Car battles and soccer go together like peanut butter and chocolate in Rocket Car Ball! This game lets you play football with rocket cars!

Strap in and rocket through the apocalypse desert arena, battle with off-road vehicles, garbage trucks & racing cars, jump and boost through your opponents and hit the ball into the opponent’s goal! Prove that you have what it takes to win in this #1 sports game with rocket cars!

Game Features:
- 10+ heavy weapons including rockets, missiles and shockwaves to knock out opponents
- Stunning 3D graphics and realistic physics simulation
- 3 thrilling game modes with hundreds of amazing levels in 4 beautiful apocalypse environments
- Dozens of racing cars with 50+ individual upgrades and characteristics

Ít lại Xem thêm

Chơi Rocket Car Ball trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Rocket Car Ball trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Rocket Car Ball trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Rocket Car Ball

  • Nhấn vào icon Rocket Car Ball tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt