Idle Hamster Energy

Idle Hamster Energy

Casual | Spark Games Studio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 27 tháng 11, 2021

Tính năng trò chơi

Are you ready to manage your cute hamsters, and be a power tycoon?

Upgrade your hamsters for more power and more hamsters.Train your hamsters and let them do anything for you, even light up a city. The only simulation game that lets you collect pet hamsters and build an energy factory.

In this idle, tap tap and clicker game, you can unlock and discover lots of hamsters, and Charging items. Earn cash, buy upgrades, produce electricity faster and expand the map.

Game Features:
- Automate your workflow to increase your idle income
- Get idle cash, even when you are offline
- Unlock all kinds of cute hamsters
- Every hamster has a special tycoon effect
- Expand your power plant and become a power tycoon

Download and play Hamster Energy today!

Ít lại Xem thêm

Chơi Idle Hamster Energy trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Idle Hamster Energy trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Idle Hamster Energy trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Idle Hamster Energy

  • Nhấn vào icon Idle Hamster Energy tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt