Tiny Battle

Tiny Battle

Thông thường | IEC Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 29 tháng 2, 2020

Tính năng trò chơi

Tiny Battle is a fun and addictive game where you must defend your treasure with your troops

Merge your weak units into one super unit!

Ít lại Xem thêm

Chơi Tiny Battle trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Tiny Battle trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Tiny Battle trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Tiny Battle

  • Nhấn vào icon Tiny Battle tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt