Stickman Modern Total War

Stickman Modern Total War

Chiến thuật | FF Gaming Inc.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 16 tháng 3, 2021

Tính năng trò chơi

Exciting and fun adventurous competitive challenge game, retro style and scenes, brand-new stickman chaos, passion and excitement of non-locking battlefield, formation of troop alliances, adventurous and exciting control tactics, build excellent teams, brand-new strategies and tactics, whatever you want Be in control. A horizontal strategy action-adventure mobile game made with Stickman as the protagonist. This game will take players into the kingdom of Stickman to start a new adventure. In addition to the rich action elements, PlayPlus can also recruit More soldiers will form your own powerful army, collect various resources to strengthen your troops and heroes, lead your army to conquer different forces, and finally successfully unify the Kingdom of Stickman.

Ít lại Xem thêm

Chơi Stickman Modern Total War trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Stickman Modern Total War trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Stickman Modern Total War trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Stickman Modern Total War

  • Nhấn vào icon Stickman Modern Total War tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt