Features & Details

Imperium Azji 2027 jest grą darmową, polityczną i strategiczną bazowaną na turach grze zaprojektowaną na jednego gracza.

Roku 2027 wielkie powstanie obaliło aktualny rząd w Twoim kraju.
Joko lider rebeliantów masz nielimitowany autoryted w Twoim kraju.
Parlament otrzymał twoją nominację i sposób, aby doprowadzić kraj do imperium w Azji.
Jako nowy lider, twoim celem jest ostatecznie stać się najwyższym dla wszystkich innych.
Używając wszystkiego, od dyplomacji po wojnę, musicie dążyć do zbudowania imperium, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i militarnym, nad wszystkimi innymi.
Czy jesteś gotów poprowadzić najwyższego dowódcę ...?

W grze wybierasz kraj, którym chcesz dowodzić i zaczynasz grę.
Gra zawiera: Światowych dostawców broni, Centrum szpiegowskie, Dyplomacja i Organizacja Narodów Zjednoczonych, Pokój wojenny, Ekonomie, Technologie, Światowe Wiadomości (Ekonomia, Relacje, Szpiedzy i Wojna) i bardzo mądre SI.

Broń w grze: Najemnicy, Bojowe Wozy Piechoty (BWP), Czołgi, Artylerię, Pociski Przeciw Lotnicze, Helikoptery, Myśliwce, Statki, Łodzie podwodne, Roboty Bojowe, Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP) i Lotniskowce.

Opcje multiplayer
Gra wspiera tryby dla jednego gracza oraz dla wielu graczy.
W ka¿dym œwiecie mo¿e graæ do 7 graczy ludzi + 21 graczy AI (sztuczna inteligencja) (Max 28 krajów).
Jako gracz, mo¿esz tworzyæ i graæ w kilka œwiatów jednoczeœnie (Wybierz i graj)
Stwórz swój œwiat i ustal: Sojusze, wybór tematu mapy, ramy czasowe tury, zasoby itp...

iGindis to równie¿ dobry sposób na zawieranie nowych znajomoœci po ca³ym œwiecie, bez ograniczenia barierami jêzykowymi.
Nasze wbudowane w grê automatycznie t³umaczone wiadomoœci, pomog¹ ka¿demu w komunikacji z innymi graczami.

System jest zaprojektowany aby przemyśleć tysiące możlywych scenariuszy i aby wybrać najlepszą drągę do wygranej.
Na koniec każdej gry system pokarze Twój wynik i do SI myśli o Tobie jako dowódcy.
Gra posiada prawdziwe informacje bazowane na World Factbook.
Dziękujemy i powodzenia nowo narodzony przywódco :)

Graj Imperium Azjatyckie 2027 Na BlueStacks

BlueStacks 4 is a brand new Android emulator and also the only gaming platform designed and built for gamers.

Pobierz Imperium Azjatyckie 2027