Features & Details

Cesarstwo Europy 2027 jest darmową grą strategiczną przeznaczoną dla jednego gracza.

Mamy rok 2027, w kraju wybuchły wielkie strajki, który obaliły rząd w Twoim państwie.
Jako lider strajkujących masz nieskończoną władzę w kraju.
Parlament zaprzysiężył Cię na przywódcę tego kraju, spraw by stało się mocarstwem w Europie.

Jako przywódca, twoim zadaniem jest utworzenie najsilniejszego mocarstwa w regionie.
Używaj wszystkiego począwszy od dyplomacji na wojnie kończąc, dąż do zbudowania cesarstwa w sektorze gospodarczym i militarnym.
Czekamy na twoje rozkazy.

W grze wybierasz kraj jakim chciałbyś dowodzić.
Gra zawiera: światowych dostawców broni, agencję wywiadu, Dyplomacja i Organizacja Narodów Zjednoczonych, sztab wojenny, ministerstwo spraw zagranicznych, ministerstwo gospodarki, rozwój technologii, wydarzenia światowe oraz bardzo inteligentną SI.

Broń w grze: wojska najemne, pojazdy rozpoznawcze, czołgi, artyleria, rakiety przeciwlotnicze, śmigłowce, samoloty szturmowe, statki, łodzie podwodne, machiny wojenne, bezzałogowce, lotniskowce.

System został skonstruowany by przemyśleć tysiące możliwych scenariuszy i wybrać najlepszą drogę do zwycięstwa.
Na koniec każdej gry system pokaże twój wynik i co SI myślało o twoich umiejętnościach dowódczych.
Gra ma prawdziwe statystyki oparte na World Factbook.
Życzę szczęścia nowy przywódco :)

Opcje multiplayer
Gra wspiera tryby dla jednego gracza oraz dla wielu graczy.
W ka¿dym œwiecie mo¿e graæ do 7 graczy ludzi + 21 graczy AI (sztuczna inteligencja) (Max 28 krajów).
Jako gracz, mo¿esz tworzyæ i graæ w kilka œwiatów jednoczeœnie (Wybierz i graj)
Stwórz swój œwiat i ustal: Sojusze, wybór tematu mapy, ramy czasowe tury, zasoby itp...

iGindis to równie¿ dobry sposób na zawieranie nowych znajomoœci po ca³ym œwiecie, bez ograniczenia barierami jêzykowymi.
Nasze wbudowane w grê automatycznie t³umaczone wiadomoœci, pomog¹ ka¿demu w komunikacji z innymi graczami.

Graj Cesarstwo Europy 2027 Na BlueStacks

BlueStacks 4 is a brand new Android emulator and also the only gaming platform designed and built for gamers.

Pobierz Cesarstwo Europy 2027