Jigsaw1000 - Jigsaw puzzles

Jigsaw1000 - Jigsaw puzzles

Giải trí | EYEWIND

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 29 tháng 4, 2019

Tính năng trò chơi

Free jigsaw puzzle game!
We have tons of amazing jigsaw puzzles waiting for you to solve!
Pets, Flowers, Landscape, Famous Building, and many more for you to choose!
Let this wonderful jigsaw game help you enjoy this amazing puzzle solving experience and relieve your stress.

- Very straight forward controls: simply move the puzzle pieces like real life jigsaw puzzles.
- Tons of puzzles, and you can set the difficulty to your liking. We even have super size puzzles for you to challenge! Start your journey to becoming a jigsaw master!
- The best time killer and stress reliever.
- Solving jigsaw puzzles can help children develop their ability to focus and solve problems.
- Play jigsaw puzzle game with your child and enjoy an amazing family time!

Many interesting Jigsaw puzzles pictures for you to challenge! Are you ready?

Ít lại Xem thêm

Chơi Jigsaw1000 - Jigsaw puzzles trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Jigsaw1000 - Jigsaw puzzles trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Jigsaw1000 - Jigsaw puzzles trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Jigsaw1000 - Jigsaw puzzles

  • Nhấn vào icon Jigsaw1000 - Jigsaw puzzles tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt