Cube Blast: Match

Cube Blast: Match

Puzzle | isTom Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 8 tháng 10, 2019

Tính năng trò chơi

Blast your way through increasingly complex 3d match by color puzzles in this free casual puzzle game. Download and install Cube Blast: Match now!

Cube Blast:Match is a casual 3d match-by-colors puzzle game, focusing on spatial awareness and planning ahead. A diverse range of puzzle mechanics will keep you on your toes – can you take advantage of the new puzzle mechanics introduced almost every level? With a vibrant, snappy aesthetic strengthening the satisfactory feeling of puzzle solving, and the cute aliens guiding you through their world Cube Blast: Match shall definitely engage the casual puzzle loving crowd, as well as the hardcore puzzle solvers.

KEY FEATURES

- Challenge your mind - Innovating 3D puzzle mechanics
- Push your spatial thinking abilities to their limits - increasingly complex 3D puzzles
- Easy to pick-up intuitive controls
- A plethora of levels, with a different mechanical twist on them
- Snappy aesthetics and audio
- Featuring aliens, and explosions

Community Pages: http://www.facebook.com/istomgames
http://twitter.com/istomgames

Ít lại Xem thêm

Chơi Cube Blast: Match trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Cube Blast: Match trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Cube Blast: Match trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Cube Blast: Match

  • Nhấn vào icon Cube Blast: Match tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt