Violin Go!

Violin Go!

Nhạc | Joy Journey Music Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 24 tháng 6, 2019

Tính năng trò chơi

Violin Melody Master is new play for violin music. It is easy but challenge.Not as challenging as playing a real violin but it can still extend your music enjoyment of violin.Just tap the notes which are generated by violin melody.Even you are not familiar with violin, you can still be a violinist.

[How to Play]
- Select your favorite song
- Tap the note and follow the tracks of the notes with your finger
- Don't miss any notes on the screen
- Control your finger speed to cater to the rhythm of the music

[Hot Features]
- Awesome design and graphics
- High quality violin music sound tracks
- Play violin with totally new game play
- 10 classical violin songs
- Make your favorite songs freely and easy to access
- Challenge yourself for different difficult levels
- Coordinate with background piano music
- Share your records with your friends


Are you ready to be a violinist ?

Ít lại Xem thêm

Chơi Violin Go! trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Violin Go! trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Violin Go! trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Violin Go!

  • Nhấn vào icon Violin Go! tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt