Hide and Seek: Cat Escape!

Hide and Seek: Cat Escape!

Thông thường JP Games Group APS

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Bạn đã sử dụng BlueStacks? Mở Ngay

Lần Cập nhật mới nhất 2 tháng 2, 2021

Tính năng trò chơi

Control the little girl and aim for the goal!
If found by a cat, go out! Hiding in things and running away!
Hide and seek game with easy operation.

◆ How to play
・Start running and aim for the goal
・When a cat appears, tap it to stop!
・Let's hide behind things so that they cannot be found

◇◇ Sound ◇◇

SE:
MATSU(https://gacuzinn.com/)

Ít lại Xem thêm

Chơi Hide and Seek: Cat Escape! trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Hide and Seek: Cat Escape! trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Hide and Seek: Cat Escape! trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Hide and Seek: Cat Escape!

  • Nhấn vào icon Hide and Seek: Cat Escape! tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt