TÍNH NĂNG & CHI TIẾT

Perfectionist Heaven!
Enjoy the hypnotizing toppling of perfectly lined dominos.
Put the missing dominos at correct time and don’t let the process to stop.
Unlock all the 47 unique dominos, interesting and beautiful.

Chơi Domino trên BlueStacks

BlueStacks 4 là một trình giả lập Android hoàn toàn mới và cũng là nền tảng chơi game duy nhất được thiết kế và xây dựng cho các game thủ.

Tải NgayDomino