Hexa Link - 2248 Connect Puzzle

Hexa Link - 2248 Connect Puzzle

Casual | NomNom Puzzle Game

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 15 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

HexaLink is a super fun digital connection game!
Simple and quick gameplay!
For the Android system, specialized optimization is available, and the smooth game experience is obtained.

Feature:
●Slide numbers to connect any adjacent same numbers.
●The more numbers connected at one time, the larger numbers can be combined;
●The game ends when there are no connectable numbers.
●The game is completely free, without any in-app purchases and restrictions!
●Very suitable for killing time and decompression.
●STUNNING GRAPHICS: fun sounds and gorgeous visual effects
Let's enjoy relaxing and fun game time together!

Ít lại Xem thêm

Chơi Hexa Link - 2248 Connect Puzzle trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Hexa Link - 2248 Connect Puzzle trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Hexa Link - 2248 Connect Puzzle trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Hexa Link - 2248 Connect Puzzle

  • Nhấn vào icon Hexa Link - 2248 Connect Puzzle tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt