Craft Super Ball Jump

Craft Super Ball Jump

Casual | Syntstudio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 13 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

Craft Super Ball - Don't be fooled by the simple art style and minimalist visuals: Craft Super Ball game will prove to be a not easy challenge, you have to be a high IQ to pass 100 levels.
How to play Craft Super Ball
- Use right and left arrow keys to roll the ball 4
- Use up arrow key to jump ball, you will be amazed by the rolling and jumping ability of the ball bounce
- Use the down arrow key to stop the bouncing ball in front of dangerous impediments.
- Get enough required number of yellow stars while rolling the ball
- Find the magical door to guide the ball by ball get the next level
- Remember to collect boxes with containers and help the bounce ball attack if it encounters danger.
- Challenge yourself in more and more difficult but interesting levels.

Ít lại Xem thêm

Chơi Craft Super Ball Jump trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Craft Super Ball Jump trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Craft Super Ball Jump trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Craft Super Ball Jump

  • Nhấn vào icon Craft Super Ball Jump tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt