Merge Fusion Defense

Merge Fusion Defense

Chiến thuật | Levit

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 2 tháng 12, 2020

Tính năng trò chơi

Defeat enemies using towers with a variety of abilities.

Will you end with the summons of the tower?
Even if only summoned, you can defend enemies.
But each stage has an advantageous strategy.

Which tower is advantageous for this stage?
Feel the pleasure of winning with the commander's strategy and tactics!

About 30 stages are waiting for you.
Go through the stage and grow your towers, defeat more powerful enemies and move forward.

See you on the battlefield, Commander.

Ít lại Xem thêm

Chơi Merge Fusion Defense trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Merge Fusion Defense trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Merge Fusion Defense trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Merge Fusion Defense

  • Nhấn vào icon Merge Fusion Defense tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt