Music Land

Music Land

Music | cwtus

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 20 tháng 6, 2019

Tính năng trò chơi

"The most popular music dance mobile game of 2019, officially launched in playstore!

The game has free-style dressup function, various musics and songs, entertaining game contents and community, wide-ranging holy land for dating, exquisite game interface, and melodious music, providing a wonderful feast of music and dance for players!

【Huge Music Playlist】
Music Land has massive amount of music playlist, players can dance or sing karaoke with strong rhythm music, ""fingertip"" control is that easy!

【Various Dressups Free Changing】
You can customize your own character's dressup in the game! Fashion shop, fascinating hairstyle, massive amount of commodities wait for you to choose, controling the fashion trend is no longer a dream!

【Party Match Dance PK】
Solo Match, Party Match, join hands with friends to smash the barriers on the road to fame, reach the throne of Music Land, and be the TOP 1 dance king!

【Flowers Planting or Stealing?】
New garden function, players can plant various types of flowers and plants, steal the fruits from the gardens of friends, to upgrade your own gardens!

【Secret Base for Dating & Love】
Bring your dearest lover, hide in the secret base, write your own love story, build up the exclusive world. The romantic moments are stored inside your hearts."

Ít lại Xem thêm

Chơi Music Land trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Music Land trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Music Land trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Music Land

  • Nhấn vào icon Music Land tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt