Island Fantasy - Idle Tower Defense

Island Fantasy - Idle Tower Defense

Thông thường | Loongcheer Game

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 29 tháng 8, 2020

Tính năng trò chơi

Game Description
The Dark Legion is now invading our land, the fantasy island. Build towers and merge towers for evolution to defense the island and the crystal!

Island Fantasy - Idle Tower Defense is a td game with many new unique features. Combine the towers to level up them and collect cards to evolve. The idle gameplay allows you to collect rich resources when you’re AFK.

Game Features
• TOWER - Four basic towers, each branch can evolve to four forms
• MERGE - Easy to level up towers, click and merge towers
• CARDS - Collect cards and star-rise towers
• IDLE - Offline benefit includes parts and tower cards
• MAGIC - You can release powerful magic when the rage is full
• RUNES - Collect & equip runes to greatly enhance the tower power
• HALL - Upgrade City hall to get stronger turret power
• NOBILITY – Nobility is not only your title but also the power

Facebook Fans Page:
https://www.facebook.com/Island-Fantasy-Idle-Tower-Defense-224230152345342
Follow our Brand Facebook:
https://www.facebook.com/LoongcheerGame

Ít lại Xem thêm

Chơi Island Fantasy - Idle Tower Defense trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Island Fantasy - Idle Tower Defense trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Island Fantasy - Idle Tower Defense trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Island Fantasy - Idle Tower Defense

  • Nhấn vào icon Island Fantasy - Idle Tower Defense tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt