Stickman War 2:Odyssey

Stickman War 2:Odyssey

Chiến thuật | diamondsc

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 25 tháng 6, 2021

Tính năng trò chơi

In the game, players will command stickman warriors to fight. There are various soldiers for training in the game. Players need to form their own stickman team and at the same time direct them to participate in the battle. Compared with similar works, "Stickman War 2: Odyssey" is not only more strategic, but also has a unique interest in the innovation of gameplay.

Ít lại Xem thêm

Chơi Stickman War 2:Odyssey trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Stickman War 2:Odyssey trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Stickman War 2:Odyssey trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Stickman War 2:Odyssey

  • Nhấn vào icon Stickman War 2:Odyssey tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt