Farmship: Tripeaks Solitaire

Farmship: Tripeaks Solitaire

Card | Noodle Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 22 tháng 7, 2020

Tính năng trò chơi

FREE Solitaire & Farm harvest game

Harvest from your farm through fun & relaxing Tri-peaks Solitaire card games!
Farmship: Tripeaks Solitaire is a great combination of harvest farming and classic Tri-Peaks solitaire game. If you are a big fan of farm harvest games who also love Klondike, FreeCell, Pyramid or Spider solitaire, Farmship: Tripeaks Solitaire is the perfect Tripeaks entertainment you are looking for!

In this Tripeaks Solitaire-Farm harvest game you will:
♠ Challenge hundreds of challenging Tripeaks solitaire card games.
♦ Grow dozens of beautiful crops and unlock more, harvest more!
♠ Harvest from the farm by winning Tripeaks games!

Farmship: Tripeaks Solitaire features:
♣ Unique gameplay: enjoy building the farm, harvest the crops and exercise your brain in Tripeaks solitaire-card games.
♠ Relaxing solitaires: casual, easy and relaxing Tripeaks Card Games of classic solitaire card games.
♣ Beautiful farm graphics: play free Tripeaks solitaire in great pastoral scenarios! Harvest now!
♠ Stunning Tripeaks card animations: Solitaire Cards come alive! Enjoy the farm harvest!
♣ Fun TriPeaks solitaire game for everyone: great family farm-harvest game and classic Tripeaks entertainment.

This Tripeaks card game is harder than you thought! Use strategy to win all the Tripeaks solitaire card levels! Solitaire the cards to get stars and use them to plant farm crops for the big harvest.

Ready to turn the barren farm green again? Win the Tripeaks card game to plant for harvest right now!
Play TriPeaks solitaire, win stars to renovate your own farm! Unlock dozens of beautiful crops and harvest them to get a lot of coins!

Download this fun and FREE tripeaks game to start your amazing Farmship, harvest now!

FOLLOW US ON FACEBOOK
https://www.facebook.com/Farmship-TriPeaks-Solitaire-195284038019300/

ANY QUESTION OR PROBLEM?
Contact us via Customer.Service_MP@hotmail.com

Ít lại Xem thêm

Chơi Farmship: Tripeaks Solitaire trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Farmship: Tripeaks Solitaire trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Farmship: Tripeaks Solitaire trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Farmship: Tripeaks Solitaire

  • Nhấn vào icon Farmship: Tripeaks Solitaire tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt