Cafe - connecting people all around the world

Cafe - connecting people all around the world

Liên lạc Matching Technologies

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Bạn đã sử dụng BlueStacks? Mở Ngay

Lần Cập nhật mới nhất 3 tháng 2, 2020

Tính năng trò chơi

Way too bored and wanna have some fun?! Welcome to Cafe App – the greatest online video community so far! Talk with new people around the world. So yeah, don’t be shy, just start calling, and no more boredom!

Why CAFE? – It’s so simple and fun! Just tap, connect and voila! You’re now ready to video chat with real people. Take it easy, no stress! If you don’t wanna miss out just keep the conversation going… Otherwise, just skip to the next person. It's your cafe...

You are gonna love it. Promise.

Be careful, you can get addicted!

You are gonna love it. Promise.

Be careful, you can get addicted!

Ít lại Xem thêm

Chơi Cafe - connecting people all around the world trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Cafe - connecting people all around the world trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Cafe - connecting people all around the world trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Cafe - connecting people all around the world

  • Nhấn vào icon Cafe - connecting people all around the world tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt