TriPeaks Solitaire

TriPeaks Solitaire

Card | ME2ZEN Limited

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 17 tháng 7, 2019

Tính năng trò chơi

★ The Best Time Killer ★

Tripeaks Solitaire is a newly polished solitaire game based on classic solitaire gameplay, brain training and super fun.

⚡Highlights⚡
♣ Great graphics and amazing beautiful themes.
♣ Hundreds of different challenging levels, with more in later version!
♣ Muti-language supported.

Do you play Classic Solitaire, Pyramid, Freecell, logic puzzle or Spider Solitaire? Try Tripeaks Solitaire! Solitaire fans and card games fans will love the free games of TriPeaks Solitaire(also known as Tri Towers, Triple Peaks or Three Peaks)!

Never played Solitaire or any card games before? No worries. TriPeaks Solitaire is Easy to play! Simply complete a quick tutorial and you'll learn how to play! It's a casual, entertaining free card game for everyone to enjoy! What are you waiting for?

If this sounds like exactly the solitaire game you were looking for — DOWNLOAD NOW on Android now for FREE! You won’t be disappointed!

Ít lại Xem thêm

Chơi TriPeaks Solitaire trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm TriPeaks Solitaire trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt TriPeaks Solitaire trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt TriPeaks Solitaire

  • Nhấn vào icon TriPeaks Solitaire tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt