Tap Empire: Idle Tycoon Tapper & Business Sim Game

Tap Empire: Idle Tycoon Tapper & Business Sim Game

Simulation | MeeWow Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 27 tháng 1, 2020

Tính năng trò chơi

Tap Empire is an idle clicker game unlike any other. Tap to make money and level up your business in this casual incremental idle auto clicker while you advance through saga-style levels filled with unique challenges and inventions!

Idle clicker games let you play just by tapping! Tap to earn gold coins, tap to level up, and tap to automate your business as you progress through endless empires and unlock upgrades galore. Tap Empire teams you up with genius inventor Kim and trusty sidekick Piggy B, an entrepreneur tycoon with a love of gold that will make your business monopoly thrive!

The idle empire you build keeps growing and expanding, even when you’re not playing. Tap to make money and grow your business into an epic millionaire (or even billionaire) empire. Idle games can play themselves when you’re away, so your fleet of robots will help you collect gold even when you’re not playing.

Level up your business and get rich in this idle auto clicker money maker, and conquer level after level as you research, collect, and upgrade. Conquer empire after empire while you get rich and evolve your business into an epic idle clicker billionaire entrepreneur paradise!

Tap, automate, thrive -- it's that simple!

TAP EMPIRE FEATURES:

IDLE CLICKER TYCOON GAME
• Tap to earn gold coins and make money
• Level up, upgrade, and automate your business
• Get rich with a genius inventor
• Incremental level ups make you richer and your business even better!
• Idle games keep on playing even when you’re away so you’ll never fall behind

SAGA GAME
• Adventure through level after level of new challenges
• Battle business tycoon Mr. Bossworth
• Replay empires and set new best times

TAP ADVENTURE
• Portal through time with a mighty bling-loving pig
• Unlock and upgrade shops
• Build a monopoly in an auto tapper adventure
• Unlock achievements and earn cool power ups

Get rich, level up, upgrade, and boost your shops to make money even when you’re offline or away in this incremental idle auto clicker game! Be a business tycoon, boost your monopoly, experience the saga and bring home the bacon with Kim and Piggy B today!

Ít lại Xem thêm

Chơi Tap Empire: Idle Tycoon Tapper & Business Sim Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Tap Empire: Idle Tycoon Tapper & Business Sim Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Tap Empire: Idle Tycoon Tapper & Business Sim Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Tap Empire: Idle Tycoon Tapper & Business Sim Game

  • Nhấn vào icon Tap Empire: Idle Tycoon Tapper & Business Sim Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt