Cat Paradise

Cat Paradise

Casual | seazusouth

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 20 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

Cat Paradise is a classic and simple merging game. Swipe your fingertips to merge 2 cats of the same level to get huge rewards.At the beginning you are a small cute cat. You need to buy new one and merge the same cats to get better and upgraded ones. Manage each Cat nest and cats.

Game features.
1, Move your fingers to merge cats
2, Cute cat graphics
3, Huge rewards
4, Relax your brain

Ít lại Xem thêm

Chơi Cat Paradise trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Cat Paradise trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Cat Paradise trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Cat Paradise

  • Nhấn vào icon Cat Paradise tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt