Archery King

Archery King

Thể thao | Miniclip.com

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 3 tháng 9, 2019

Tính năng trò chơi

COMPETE 1-ON-1 IN CLASSIC OR RUSH GAME MODES

Test your skills and play in one of the most competitive archery games ever. Master all locations and discover their secrets. Be the best archer and rule the rankings!

CUSTOMIZE YOUR GAMING EXPERIENCE

Mix and match different components to customize your bow and arrows! Create your unique gaming experience with hundreds of different combinations!

LEVEL UP

In Archery King you’ll always face new challenges. Play matches to increase your level and get access to new locations, where you’ll compete against the best of the best!

CHALLENGE YOUR SKILLS

Archery King is more than just 1-on-1 matches. Play in single game modes, put yourself to the test and see how far you can go!


--Download Archery King by Miniclip NOW!--
*This game requires an internet connection*

Don’t miss out on the latest news:

Like Miniclip: http://facebook.com/miniclip
Follow us on Twitter: http://twitter.com/miniclip

Ít lại Xem thêm

Chơi Archery King trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Archery King trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Archery King trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Archery King

  • Nhấn vào icon Archery King tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt