Secret Jouju : Jouju makeup game

Secret Jouju : Jouju makeup game

Casual | Moggozi

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 28 tháng 5, 2021

Tính năng trò chơi

Let’s go meet our favorite girls from the TV series [Secret Jouju™] in this fun makeup and dress up game!
You can make your Jouju girl prettier with cool makeup and stylish outfits!
Help your Jouju girl to be her best self with cool background images to make it POP!  
 
Features
Step 01 Cleansing 
Step 02 Put soothing facial masks to make the skin soft 
Step 03 Color lenses with bold blusher for the cheeks and don’t forget the eyebrows
Step 04 Lipstick and eye makeup
Step 05 Hair styles
Step 06 Outfits and accessories for the best look
Step 07 Choose the background image 
 
Be the first to style your favorite characters from TV series [Secret Jouju™]
Download now to create your own Jouju princess.

Ít lại Xem thêm

Chơi Secret Jouju : Jouju makeup game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Secret Jouju : Jouju makeup game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Secret Jouju : Jouju makeup game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Secret Jouju : Jouju makeup game

  • Nhấn vào icon Secret Jouju : Jouju makeup game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt