MonsterRun

MonsterRun

Casual | Davey Wreden

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 13 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

The evolution of monsters builds a fantasy world with a variety of monsters.
In this world, you will begin with being a little monster and you will continue to keep evolving by devouring other different monsters until you become the strongest monster in this world!
The rules of this world are quite simple and clear, that is: the higher the level, the stronger you are. Therefore, you need to avoid being attacked by advanced monsters at the beginning until you become the strongest one and let all monsters surrender to you!
Come to play and become the strongest monster in this world!

Ít lại Xem thêm

Chơi MonsterRun trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm MonsterRun trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt MonsterRun trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt MonsterRun

  • Nhấn vào icon MonsterRun tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt