Agent Twist

Agent Twist

Casual | MondayOFF

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 9 tháng 6, 2021

Tính năng trò chơi

I'm the best agent!

It is very simple action hyper casual game :)
AND HARDER than you think!

feel the fantastic in this game

· · · · · · Game Feature · · · · · · ·

» Simply touch to play game
» Just play this game on your 10 min free time :)

Developer - Best Hyper Casual Game Developer South Korea

Ít lại Xem thêm

Chơi Agent Twist trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Agent Twist trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Agent Twist trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Agent Twist

  • Nhấn vào icon Agent Twist tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt