Snake.is MLG Edition

Snake.is MLG Edition

Trò chơi điện tử | My Games Island - Play game for fun

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 12 tháng 1, 2020

Tính năng trò chơi

Move snake.io around a dark space, eat mass, defeat and consume other players to grow the biggest and longest in the game. If your snake head collides into a part of another snake, the player loses the game and must start over. The defeated avatar body turns into bright, shining dots for other players to consume.

The player can activate "boost mode", which causes the avatar to speed up.

Feel free to use many skins for your venom such as: bird, pig, cat, doodle, minion, pipe, tube, belt, tank, knuckles and very more memes and popular skins. Make your mlg worm be most powerful and amaze.

Don't jump too high when you activate amaze boost mode, because other players can easily beat you.

Ít lại Xem thêm

Chơi Snake.is MLG Edition trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Snake.is MLG Edition trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Snake.is MLG Edition trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Snake.is MLG Edition

  • Nhấn vào icon Snake.is MLG Edition tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt