Dalgona Master: 달고나 마스터

Dalgona Master: 달고나 마스터

Casual | Ndolphin Connect

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 2 tháng 11, 2021

Tính năng trò chơi

[Game feature]

Make the sweetest dalgona in the world!
Scratch the edges of dalgona and complete various dalgona!
The harder you press the dalgona, the easier it is to remove.
Check out the finished dalgona on the stage list again!
Complete 30 types of dalgona and become a dalgona master!

[HOW TO PLAY]

(1) With the start of the game, one of the various dalgona appears.
(2) Scratch the edge of the dalgona with your finger to complete the shape of the dalgona.
(3) If you complete the dalgona without touching it, the stage will be cleared!

Ít lại Xem thêm

Chơi Dalgona Master: 달고나 마스터 trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Dalgona Master: 달고나 마스터 trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Dalgona Master: 달고나 마스터 trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Dalgona Master: 달고나 마스터

  • Nhấn vào icon Dalgona Master: 달고나 마스터 tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt