TAPSONIC TOP - Music Grand prix

TAPSONIC TOP - Music Grand prix

Nhạc | NEOWIZ

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 10 tháng 1, 2020

Tính năng trò chơi

The new beginning of TAPSONIC, over 14 million downloaded music game worldwide!
Support your idol stars to win the TAPSONIC Music Grand Prix for Universe Best Idol!

TAPSONIC TOP - THE BEST MUSIC GAME FOR FREE!

■■■ FEATURES ■■■
-「TAP & SLIDE」 representative of TAPSONIC.
- Amazing! Number of touch lines changes dynamically!
- Play famous DJMAX songs and TOP originals, Classics like 'CANON', 'BINGO' for free!
- Cast cute idols, and Support them to become a superstar.
- Compete real-time ranking against other competitors in Grand Prix mode. Challenge the world best rank!
- Enjoy music game play with Wireless headphone!

■■■ HOW TO PLAY ■■■
- Score points by tapping the screen as the notes appear with rhythm & beat.
- Idols and song have own attribute, VOCAL/DANCER/SESSION.
- Select idols of the same attribute as song's. You can get bonus scores.

※ E-Mail : mobilecs@help.pmang.com

@ NEOWIZ All rights reserved.

Ít lại Xem thêm

Chơi TAPSONIC TOP - Music Grand prix trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm TAPSONIC TOP - Music Grand prix trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt TAPSONIC TOP - Music Grand prix trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt TAPSONIC TOP - Music Grand prix

  • Nhấn vào icon TAPSONIC TOP - Music Grand prix tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt