Horde Defense

Horde Defense

Chiến thuật | NGMOB GAME

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 7 tháng 1, 2020

Tính năng trò chơi

Horde TD: The best strategy/arcade castle/tower hero defense ever!
Commander, our clan is in great danger which we've never faced! You must face the forces of Darkness and stop the Fire Lord before he acts on his terrible schemes! Build your defense and stop them now!

Powerful Towers:
8 special tower skills! Multishot, Revive, Missiles...

Fantastic Props:
There are 4 fantastic props for you. They can be good options no matter you want to destroy all enemies or just heal yourself.

Merciless boss fights:
Fight with 8 bosses in Great Plains, Ice Fields, Deserts and Dungeons using variety of defense strategies and skills!

Hard Mode:
Intense boss fights! Are you up for a real challenge? Go with Hard mode!

Mission Mode:
There are 20 different challenging missions, different ways of playing, gathering, protecting, attacking and more!

Endless Mode:
Facing endless waves of monsters, how long can you survive?

Features:
3 unique skills including Warrior, Mage & Firerain
4 gorgeous props which help you turning defeat into victory
8 bosses
12 epic battlefields
24 powerful towers
27 monsters
30 achievements
90+ challenging levels
And more...

Ít lại Xem thêm

Chơi Horde Defense trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Horde Defense trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Horde Defense trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Horde Defense

  • Nhấn vào icon Horde Defense tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt