Nano Golf: Hole in One

Nano Golf: Hole in One

Thể thao | Nitrome

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 21 tháng 6, 2019

Tính năng trò chơi

Get a hole in one. How far can you get without missing a shot?

Features:
- Endless crazy courses to master.
- Get the highest score possible and compete against friends.
- Deadly traps and cunning courses.
- Easy one handed controls.
- Unlock tons of exciting balls with unique abilities! (including bee ball, retro and explosive bomb!)
- Tough achievement challenges, can you beat them all?
- Optimised for the latest devices.
- Better than Golf! It's the ultimate casual golf experience.
-Important information-
This game contains third party advertising and cross promotion for other Nitrome games, both which can be removed via a one time In App Purchase.

Ít lại Xem thêm

Chơi Nano Golf: Hole in One trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Nano Golf: Hole in One trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Nano Golf: Hole in One trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Nano Golf: Hole in One

  • Nhấn vào icon Nano Golf: Hole in One tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt