Merge Airplane: Cute Plane Merger

Merge Airplane: Cute Plane Merger

Casual | NOXGAMES - free big head puppet sports

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 6 tháng 5, 2021

Tính năng trò chơi

Merge Airplanes is simple and addictive merger game. Build your Airline empire. At the beginning you are captain of one small cute plane. You need to buy new one and merge the same airplanes to get better and upgraded ones. Manage each parking apron and aircrafts.

The purpose of the game is to have fun. Choose your strategy and relax. Take control of plane flies around the airport and around the world. Each airline earns you money, even when you are offline. Gameplay is very simple: buy, marge and manage planes and earn money.

Download and start your Click Idle Tycoon game

Created by Noxgames 2020

Ít lại Xem thêm

Chơi Merge Airplane: Cute Plane Merger trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Merge Airplane: Cute Plane Merger trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Merge Airplane: Cute Plane Merger trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Merge Airplane: Cute Plane Merger

  • Nhấn vào icon Merge Airplane: Cute Plane Merger tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt