Comics 456 - Survival Story

Comics 456 - Survival Story

Casual | NT-ABI

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 21 tháng 11, 2021

Tính năng trò chơi

🧩 Comics 456 - Survival Game - Mind-bending erase game and fun comedy!

Comics 456 - S-quid Survival Game is an erase game full of comedy stories. Comics 456 - Squid Story is created to bring you the story of the player 456 trying to pass all challenged to be the last survivor and reach 45.6 billion won. In each level, you will laugh out loud with classic but funny scenes of the K-drama.

What are you waiting for? 👀 👀
Download Comics 456 - S-Survival Game and discover the unexpected twists 🔥🔥

HOW TO PLAY

🔺 Identify the wrong part
🟥 Delete one part – DOP by swiping your finger across your phone screen
🔴Click 💡 Button to ask for a hint if you are stuck.
🔻Enjoy funny scene at the end of each level

FEATURE

🧩 Delightful graphics with unique cartoon style and cute animations
🧩 Music and sound effects
🧩Phone and tablet support
🧩 A joyful experience for players of all ages

If you love Comics 456 - Squid Story please rate 5 ⭐️ and leave your favorite comment below.
💌 If you have any contribution to the development of the game, please contact us directly.

Ít lại Xem thêm

Chơi Comics 456 - Survival Story trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Comics 456 - Survival Story trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Comics 456 - Survival Story trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Comics 456 - Survival Story

  • Nhấn vào icon Comics 456 - Survival Story tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt