Dragons: Miracle Collection

Dragons: Miracle Collection

Puzzle | Octopus Games LLC

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 26 tháng 4, 2020

Tính năng trò chơi

Create a pair for dragons, monsters and fairies in your world.
Dragons, monsters, magic and secrets, interesting quests and entertainments - all this awaits you in the magical world of Dragons: Miracle Collection. Combine everything you see, get something better, combine what you received - and so on!

In the mystical land far beyond the clouds lived and prospered the island of Mystical dragons. Discover all the islands of the Magic Kingdom with the help of your magic gift combine everything you want: dragon eggs, dragons, monsters, baby dragons.

Match the eggs to hatch dragons. Then combine dragons to get a stronger breed!

Discover islands and raise dragons - and happy coincidences will surprise you!

MERGE DRAGONS FEATURES:

• Discover over 150 fantastic objects to match, combine and interact in 100 challenges!
• Discover all the mysterious islands - the island of dragons, the island of monsters and the island of baby dragons.
• Discover all mystical creatures
• Catch the flying monster and get prizes
• Take part in a tournament with friends around the world and get weekly rewards.
• Combine eggs and hatch dragons that will earn you gold and treasures.
• Gather a collection of over 150 mystical creatures

Download the game now and find out what the combination of dragons leads to.

The game is optimized for tablets.


Support: support@gamedevsource.com
Privacy Policy: http://gamedevsource.com/privacy-policy/

Ít lại Xem thêm

Chơi Dragons: Miracle Collection trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Dragons: Miracle Collection trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Dragons: Miracle Collection trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Dragons: Miracle Collection

  • Nhấn vào icon Dragons: Miracle Collection tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt