Cutting Tree

Cutting Tree

Casual | Lion Studios

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 25 tháng 6, 2021

Tính năng trò chơi

Leaves, big tree trunks and a sharp machine!
Control the machine to cut trees perfectly!
Let's try this satisfying game!

Ít lại Xem thêm

Chơi Cutting Tree trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Cutting Tree trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Cutting Tree trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Cutting Tree

  • Nhấn vào icon Cutting Tree tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt