Princess Idol Star : Princess Maker

Princess Idol Star : Princess Maker

Casual | OnDot

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 3 tháng 5, 2021

Tính năng trò chơi

💕Princess Idol Star is a fashion dress up games. It has a kawaii dressing room and it is your personal fashion avatar creator & self emoji maker.
 
In this fashion game, you can dress your own Princess character style avatar facemoji. You can choose many different skin tones, eye colors, hair styles, hair colors and more stylish dresses to make a girl beautiful in Princess Idol Star!
 
【Key Features】
 
– Avatar Creator & Memoji Maker
 
◾ Create your own characters of barbie cute Dolls or international star girls!
◾ Decorates cute selfies in Princess Idol Star!
◾ 100% free for all game contents and model!
◾ More than 1000+ dress up items and hairdressing!
◾ Decorate your cute dolls using lots of clothes, items, speech bubbles and letters!
 
💕It's a cute sticker maker for you to edit photos and make a person more cute. 
 
💕Share your decorated pretty doll girl with your friends. Of course, when people making design, seeing the dress up girls make people very happy! you can also dress-up in different styling of fashion dress to join in a fashion audition! The most beautiful fashionista is you!
 
– Emoji & Sticker Maker
 
💕Can create thousands of dolls or more every day, and use the avatar emoji of your own character to chat with friends in messenger. It's also a cute sticker maker for you to edit photos.🧸
 
– Get More Followers
 
💕You can create more gorgeous photos about your avatars using other features in this Avatar Maker. Share it on fashion apps,such as Instagram, Snapchat, TikTok and other social media to get more likes for your post & story and boost all followers.You can be the best super stylist or fashion stylist!

Ít lại Xem thêm

Chơi Princess Idol Star : Princess Maker trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Princess Idol Star : Princess Maker trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Princess Idol Star : Princess Maker trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Princess Idol Star : Princess Maker

  • Nhấn vào icon Princess Idol Star : Princess Maker tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt