Mini Eliminate Game

Mini Eliminate Game

Casual | Mini Eliminate Game

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 24 tháng 6, 2021

Tính năng trò chơi

Simple and exciting casual games

Click the squares of the same color in the shortest time to eliminate the squares and complete the level challenge. Each level has a time challenge, and the difficulty increases as the level progresses.

The game is challenging and it is easy to help you learn it at first, but then you will think carefully and consider your tactics and time. You can use your leisure time. As you progress, you will fall in love with it more and more. There is nothing better than solving puzzles. Block and smash all the cubes better too.

Ít lại Xem thêm

Chơi Mini Eliminate Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Mini Eliminate Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Mini Eliminate Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Mini Eliminate Game

  • Nhấn vào icon Mini Eliminate Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt