Tantan

Tantan

Xã hội | Tantan Hong Kong Limited

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 30 tháng 4, 2021

Tính năng trò chơi

Over 100 million interesting men and women are logged in to Tantan, chatting, making new friends, and finding their perfect match!

Tantan is the most exciting way of meeting new people and expanding your social circle.

Receive profiles of interesting people around you, view their photos, likes and interests to review them better. Like your favourites with a swipe, and if they like you back, that makes it a match!

😍 MAKE NEW FRIENDS
View photos and check out everyone's interests to decide who deserves a like! Access to an exciting collection of people looking to make new friends without any fear of rejection.

💖 IT’S A MATCH
Once you match with people, chat using texts, voice messages, pictures and videos. Know your matches better by following the life moments they share.

💕 NO CREEPS
Chat only with the people you match with. You will never receive messages from random people you didn’t like..

😉 ASSURED PRIVACY
Your social life is private; we get it. When you choose to hide your contacts, then the contacts in your address book won’t be suggested to you and vice versa.

🎲 BREAK THE ICE
The ice-breaking feature is now available on Tantan where you can use ten playful questions to understand your match better.

Follow Us
- Facebook: @tantanapp
- Instagram: @tantanapp

Contact Us
- Website: tantanapp.com/en
- E-mail: intl-support@tantanapp.com

If your photos are not receiving approval even though they are real, email us at intl-support@tantanapp.com to complain.

Ít lại Xem thêm

Chơi Tantan trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Tantan trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Tantan trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Tantan

  • Nhấn vào icon Tantan tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt