Painter Master

Painter Master

Casual | Phoengod

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 13 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

Painter Master is a amazing game to training your mind and calm down your mood!
Swipe the Ball to solve the Maze Puzzle and Fill it with Bright Colors. You will love this painting puzzle game.
We have made tons of funny puzzle for you. Are you up for the puzzle? Fill every square to meet with more charmful paint puzzles.
Take a break and enjoy the wonderful game right now!

Ít lại Xem thêm

Chơi Painter Master trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Painter Master trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Painter Master trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Painter Master

  • Nhấn vào icon Painter Master tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt