Hotel Of Mask - Escape Room Game

Hotel Of Mask - Escape Room Game

Puzzle | 成都品游科技有限公司(PapaBox)

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 6 tháng 2, 2020

Tính năng trò chơi

How many masks are there between lies and reality?
What clues are hidden in the photos and diaries?
Limited to seven days, can you escape from here?

The tenants wish you the best and hope you stay forever.
But your choice will determine the way you lead, and the final judgment is coming.

Kamen Hotel is now officially open.
Put on your mask to join this orgy.
But be careful not to be part of them.

Ít lại Xem thêm

Chơi Hotel Of Mask - Escape Room Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Hotel Of Mask - Escape Room Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Hotel Of Mask - Escape Room Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Hotel Of Mask - Escape Room Game

  • Nhấn vào icon Hotel Of Mask - Escape Room Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt