Kpop Piano Games: Music Color Tiles

Kpop Piano Games: Music Color Tiles

Thông thường | POP Music Fans

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 3 tháng 1, 2020

Tính năng trò chơi

Do you love K-pop songs? Do you love playing the piano game? You should try this game. More than 5,000,000 users have downloaded it.

You can play the piano and train your reaction in this game. More fun if it is played together with friends. Besides K-pop music, we also prepared many classical piano songs for you. There are many choices for you.

How To Play:
Tap the black tiles continuously to follow the music. Be careful with white tiles and never miss black tiles to finish each song.

Game Features:
- 100+ piano songs
- Different color tiles

Kpop piano is waiting for you. Come to download it now!

Ít lại Xem thêm

Chơi Kpop Piano Games: Music Color Tiles trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Kpop Piano Games: Music Color Tiles trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Kpop Piano Games: Music Color Tiles trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Kpop Piano Games: Music Color Tiles

  • Nhấn vào icon Kpop Piano Games: Music Color Tiles tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt