Gallery

Gallery

Nhiếp ảnh | GamoZone

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 6 tháng 1, 2020

Tính năng trò chơi

Pixa Gallery app is fast, light, modern and rich-feature app for organizing your photos.

Millions have replaced their gallery with a smart photo gallery. Best 3D gallery,photo effect gallery,live best video,3D album. Gallery, Photos, My pics, 畫廊, Albums, photo backup app, photo.s, foto. You can view your image, galleries & video with fast and cool way through Default Gallery app used and recognized in Galaxy smartphone globally, Galaxy Gallery.

"... is a smart and well-designed gallery replacement for the built-in phone gallery"

"...an intelligent mobile gallery app that displays all your best photos"

Media Color
You can search your photos by color.

Gallery Pro
Phone Gallery is smart phone gallery Photoapp for galeria, galería, galery with gallery. Gallery upgrade with this android gallery. Gallery is smart gallery, format galleries, collection Gallery with this android gallery.

Gallery is A fast, light and private HD photo gallery and photo manager app. Gallery is the android galaxy gallery for image & video viewing for Galaxy user, Gallery App is offline gallery for gallery manager, simple gallery, android gallery.

Pixa Gallery
Gallery view is image gallery and pixel gallery app that can used for show simple photos, アルバム, 看圖, album viewer, photo gallery and obraz. Gallery Manager is gallery simple, galery photo album with folders.

Gallery Download
You can view your image & video with fast and cool way through smart Gallery used and recognized in Galaxy! if smart Gallery is installed, You can experience new Gallery feature of newly launched great galleria, photography galleries, quick photo, dato, sb & photo album app for your mobile.

Gallery New
It is galleria with some awesome feature like media color, image name search, you can search or filter media by name, photos, videos and albums.

Key Features
- Smart photo gallery - Photo Editor
- Create Albums and choose best photos of yours into secret folder.
- My Gallery
- Download Free Gallery
- Focus Gallery Download
- Beautiful 3D gallery
- QuickPic gallery with my roll
- Selfie Camera photo albums.
- Able Grid Photo view.
- Edit gallery pics.
- Beauty Camera Effects on favorite gallery images.
- Create effects like photo filter effects based on device.
- Photo Slideshow, best animation for photo slide show in gallery.
- Move files,delete, copy & paste.
- Multiple file selections available.
- Photo sorting unlimited.
- Sort by, Name, date, Ascending, size, type, Descending etc.
- Use as option to set wallpaper on your photo, contact profile pics.

Download this Free Gallery!

Why replace my native gallery?
Gallery is the only photo gallery that works for you - gone are the days of endless scrolling in your gallery in search of life’s best memories. Gallery is the only gallery app that learns about you the more you use it.

Ít lại Xem thêm

Chơi Gallery trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Gallery trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Gallery trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Gallery

  • Nhấn vào icon Gallery tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt