Dinosaurs Hunter

GameLead

Lần Cập nhật mới nhất 3 tháng 8, 2019

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Bạn đã sử dụng BlueStacks? Mở Ngay
  • Bộ sưu tập

  • Tính năng trò chơi

  • Cách chơi

  • TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Tính năng trò chơi

In this dinosaurs hunter game you can hunt dinosaurs of you own choice in beautiful designed mountains and desert environments.
Dinosaurs were very big creation thousand years before. There were different dinosaurs some of them were deadly killers of other dinosaur and some of them were flying dinosaurs.
For better shooting thrill in dinosaur hunter we have added different types of assault weapons and all of them are free for full and real adventure of dinosaur shooting in Real world.
Dinosaur hunting is done with five types of assault rifles in beautiful mountain world with green plants and real desert.
If you are real hunter and like dinosaur hunting games then it is best hunting game for you to show your shooting skills free in two beautiful environments
1- Mountains & Desert environments.
There are different dinosaurs noises in this game to make you feel real dinosaur hunting. There are five types of dinosaurs for hunting.
1-Brontosaurus
2-Apatosaurus
3-Parasaurolophus
4-Stegosaurus

Keep in the mind dinosaurs are deadly dangerous and attack you and you have to shoot them as soon as possible.
If you try to shoot them with on bullet they will not be killed so you have to shoot them at least 3 bullets.
if you are a real hunter they go in the mountains or desert pick assault rifle of you choice and start hunting.

Features:

• Actual thrill of dino chases and deadly attack and shooting
• Amazing graphics and prehistoric mountains and desert
• Many thrilling levels with different number of dinosaurs shooting.
• Awesome game play with attacking animations and deadly sounds.
• Choose Dinosaur of your choice for hunting.
• Seven Assault Weapons and all of them are free for full shooting adventure.
• Easy and Smooth First person shooter controller.

HOW TO PLAY:
Right side buttons are for shoot, zoom, swap and run
Left side button are for movement and whole screen is for aiming,
In map you can find dinosaur and chase them to hunt.

Ít lại Xem thêm

Chơi Dinosaurs Hunter trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Dinosaurs Hunter trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Dinosaurs Hunter trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Dinosaurs Hunter

  • Nhấn vào icon Dinosaurs Hunter tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt