Kick the Buddy

Kick the Buddy

Action | Playgendary

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 1 tháng 8, 2019

Tính năng trò chơi

Kick buddy arrives on Google Play

Explode, destroy, fire, shoot, smash, freeze, toss, send the power of the Gods and don't even think about stopping. You now have a virtually limitless arsenal to beat: rockets, grenades, automatic rifles, and even a nuclear bomb!

We present to you Kick the Buddy — it’s more than just a relaxing game it’s more than stress game. It’s a top interactive action game. Among all stress relief games, Kick Buddy is a relaxing game where you can slap the doll and forget about your anger. It's a fun game to play when bored.

Do you want to beat the boss, or maybe slap and bash the ragdoll?
Want to smash all around you in this destroying game?
Want more kicks?

Even if you're a relatively stress-free person you need to chill out at some point in stress games like ours.

Ít lại Xem thêm

Chơi Kick the Buddy trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Kick the Buddy trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Kick the Buddy trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Kick the Buddy

  • Nhấn vào icon Kick the Buddy tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt