Tank Stars

Tank Stars

Arcade | Playgendary Limited

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 4 tháng 10, 2021

Tính năng trò chơi

Welcome to the Tank Stars! The best battle tank game at your fingertips!
Choose a weapon and make your guns target perfectly!
Find the right shooting angle and unleash your iron force on your foe’s war machines!
Make the right shot quickly or you’ll lose!

— Loads of deadly weapons: everything for true shell shock live!
— Online multiplayer game. Compete with players all around the world!
—Huge variety of weapons and weapon upgrades!

Join the bustling Tank Stars community - one of the best free tank games!

Ít lại Xem thêm

Chơi Tank Stars trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Tank Stars trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Tank Stars trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Tank Stars

  • Nhấn vào icon Tank Stars tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt